Hellre mobilt än fast bredband

Enligt en studie utförda av ITU (International Telecommunications Union) använder 30 procent av världens befolkning Internet. Denna uppgift indikerar på en fördubbling av Internetanvändandet i världen under en period på fem år. 2004 fann man att 14 procent av världens befolkning använde Internet, 2005 låg antalet Internetanvändare på 16 procent, 2009 låg siffran på 26 procent till dagens 30 procent Internetanvändare världen över. Skillnaderna mellan ländernas Internetanvändning är stora, med vad som är gemensamt världen över är att det fasta bredbandet tappar mark för mobilt internet. Att det mobila bredbandet ökar kan ha och göra med att vi rör oss alltmer i arbetet än tidigare, arbetsplatser och arbetstider är idag mer flexibla än för bara några år sedan och detta tack vare det mobila bredbandet. Andelen som arbetar hemifrån ökar vilket för med sig att arbetstagarna kan flexa mer i tider och det är allt viktigare att få arbetet gjort och följa deadline än att befinna sig på en bestämd plats under bestämd tid.

MI – en modern teknik till snabba resultat

En grund för vår kommunikation, och även verktyget inom MI – motiverande samtal, är dialog. Samtal är någonting som är genomgående i alla relationer och kontakter man har med människor i sin omgivning. Därför är det viktigt att man hela tiden öppnar för dialog om hur man skall gå till väga med alltifrån enklare beslut till svårare förändringar av vardagen. Samtalsterapi är ett bra sätt att komma in på djupet av vad en människa känner och tänker vilket också innebär stora förändringsmöjligheter för den som inte är tillfreds med situationen i vardagen. Det kan handla om att man vill träna mer, komma förbi ett missbruk, eller förändra någonting annat som relaterar till beteendemönster och vanor. Livsstilsförändringar är någonting komplicerat som man inte alltid kan ha kontroll över. Det ligger i sakens natur att vi av vana går åt ett visst håll och ingen pekpinne i världen kan tvinga en människa att under lång tid göra någonting som känns helt fel och ouppnåeligt. Istället behöver man inspiration och motivation för att kunna ta klivet och faktiskt själv välja.

Aktiva val

Motivation och inspiration är nyckeln för långsiktig och hållbar förändring. Om man inte känner drivkraften och viljan att förändra saker och ting, kan man heller inte räkna med att man skall lyckas under någon längre tidsrymd. Det blir i det närmaste omöjligt att hantera en tvingande situation samtidigt som en inspirerande gnista kan få en att gå den extra väg som krävs för att man skall nå resultatet man önskar. Motiverande samtal är unikt bland samtalsformer på så vis att man hela tiden jobbar med att förstärka och att upprätthålla motivation. Kanske är detta en av de stora orsakerna som inneburit genomslagskraft för denna teknik.

I Sverige finns det inte många andra samtalstekniker som förordas av socialstyrelse och från sakkunniga. Det är också den enda teknik som följs upp för att säkerställa att det rört sig om motiverande samtal. Det är lätt att man som nybörjare halkar in i en mentorroll när man skall hålla ett motiverande samtal, men genom utbildning och uppföljning kan man säkerställa att man håller rätt kurs hela tiden.

Hitta rätt översättningsbyrå

Översättningsbranschen kan beskrivas som en djungel – det finns många som erbjuder sina tjänster och kvaliteten är högst varierande. Och kvalitet är något man definitivt vill ha när man anlitar en översättningsbyrå.

En slarvigt, eller rent av dåligt, översatt text ger ett mycket oseriöst intryck och kommer att vara ett hinder för den som läser. Detta är förstås extra illa om man vill sälja en produkt – då kan den undermåliga texten till och med avskräcka en potientiell kund.

Således avråder vi bestämt ifrån att använda automatiserade tjänster som Google translate eller att vända sig till den billigast möjliga översättaren man kan hitta på nätet.

En seriös översättningsbyrå är alltid det bästa valet, och här kommer vi att ger några tips på hur man hittar en sådan.

Endast översättningar till modersmål

Många svenskar tror sig vara duktiga på engelska, och det stämmer till viss del, men i de allra flesta fall räcker inte kunskaperna till professionellt översättningsarbete. Det handlar om små nyanser, att kunna exakt rätt ord i alla sammanhang och att förmedla den rätta andemeningen och känslan i texten.

Detta gäller förstås inte bara svenska till engelska utan alla språk. Endast om översättaren har målspråket (det språk man översätter till) kan man räkna med ett fullgott resultat (givetvis finns det undantag, men detta är en bra tumregel att utgår ifrån).

Kolla därför upp att byrån du tänkt anlita kan leverera översättningar för just det/de språk du vill ha texten på. En seriös översättningsbyrå bör åtminstone täcka in franska, tyska, engelska, spanska och de nordiska språken, men många erbjuder även ryska, kinesiska och en rad andra språk.

Kontor i flera länder

Att en översättningsbyrå är internationell med kontor i flera olika länder är alltid ett bra tecken. Då finns det god möjligheter till samarbeten mellan kontoren, vilket borgar för att bra slutresultat.

Noggrann kvalitetskontroll

En översättningsbyrå måste ha strikta rutiner för kvalitetskontroll. Ett till synes litet fel i en text kan skapa stor skada, och det finns inget utrymme för slarv.

Kolla därför upp vad byrån har för rutiner för korrläsning och vilka garantier du kan få. Att slutprodukten läses igenom av flera personer som talar det aktuella språket flytande är ett minimikrav (att alla som korrläser ska ha språket som modersmål kan dock vara för mycket begärt).

Erbjuder kringtjänster
Rena översättningsjobb är inte det enda man kan förvänta sig av en komplett översättningsbyrå. De jobbar med språket som helhet och bör även kunna erbjuda en rad andra tjänster:

  • Texteredigering
    Att få texter professionellt granskade är guld värt, speciellt om det rör sig om språk man inte själv behärskar till fullo, vilket det ofta gör  i större översättningsprojekt. Och detta är definitivt något en översättningsbyrå bör ha på sin repertoar.
  • Copywriting
    Har byrån kompetenta medarbetare kan den förstås även erbjuda texter som skrivs från grunden. Alla översättningsbyråer har dock inte kompetensen för att detta, så det är viktigt att säkerställa att man verkligen får den kvalitet man behöver på materialet.
  • Grafisk produktion och design
    Detta är överkurs, men det finns faktiskt översättningsbyråer som erbjuder en fullservice där den typen av tjänster ingår.

Mänskliga relationer och parterapi

Par- och relationsterapi är ett slags paraplybegrepp för ett flertal olika typer av terapier vars syfte är att hjälpa mellanmänskliga relationer. Floran av par- och relationsterapier är bred och man kan arbeta på väldigt många sätt. För det första bör man kanske påpeka att par- och relationsterapi inte bara hänvisar till kärleksrelationer utan kan vara väl så funktionell när det kommer till svårigheter i nästan alla typer av relationer. Ett syskonpar kan t ex vara gagnade av samtalshjälp för att hantera föräldrarnas skilsmässa, ett par vänner kanske har kommit till ett besvärligt vägskäl där man kan behöva stöd och ledning för att läka såren tillsammans eller välja att ta olika vägar hädanefter. Ett känt exempel på par- och relationsterapi kan man kalla den dokumentär som skildrar bandet Metallicas gruppterapi. Även där handlar det om mellanmänskliga relationer som på något vis hamnat snett.

Par- och relationsterapi, vems är felet?

Precis som inledningen säger så finns det många olika typer av terapi och en väldig massa olika skäl att söka terapi men kortfattat kan man säga att allting handlar om att förstå varandra bättre. Detta kan vara bra att ha med sig in i en terapeutisk situation, det gäller att kunna ta ansvar för sina egna känslor och inte för den andres. Det gäller att inse att ingen i rummet är tankeläsare, varken terapeuten eller partnern. Det handlar nästan alltid om att se sin egen del i en konflikt, det är lätt hänt att ens innersta syfte med terapin är att få terapeuten att förklara för den andre hur fel han eller hon har eller hur elak han eller hon är. En terapi med detta som högsta skäl och syfte är dömd att misslyckas. Naturligtvis kan man med sitt intellekt förstå skillnaden mellan att ta eget ansvar och skjuta skulden på den andre men känslorna ligger sällan nära de klyschor som det är så enkelt att dra till med i skarpt läge. Kort sagt, med ett öppet sinne, med öppna kort på bordet och en äkta vilja till ömsesidig förståelse (oavsett om man går vidare tillsammans eller väljer att gå isär) är möjligheten till god hjälp av terapitimmarna mycket högre än om man förhåller sig kall och defensiv.

Håll rent i badutrymmen

Kakel i hönsgården

Hönsgården är kanske en av de få platser i ett hus eller på en gård där man förmodligen väljer att inreda med något helt annat än kakel. Nu är det kanske så att i Stockholm ser man förhållandevis få hönshus, men ändå. Badrummet däremot, är kanske den del av ens bostad som är absolut mest välanpassat för detta, och troligen också det rum som de allra flesta väljer att kakla. Inte så konstigt kan man tänka, då det är det rum där golv, tak, och väggar exponeras för absolut mest väta. Det är där man duschar, badar, borstar tänderna, och gör sig i ordning för dagens alla bestyr. Alternativt gör sig i ordning för att lägga sig, efter att alla bestyr är avklarade för dagen. Det är även där man använder i särklass mest produkter för kroppen. Man använder tvål, schampo, smink, frisyrgelé, parfymer, aftershave, raklödder, en uppsjö av olika sorters hudkrämer, bland många andra ting. Dessa produkter har den fula ovanan att lämna kladd efter sig. Det hamnar överallt, på golv, i tvättställ, på väggar, på speglar, och det kan till och med hamna i taket. Med tanke på allt detta så är det inte alls så konstigt att det är just i badrummet som folk allt som oftast väljer att inreda med kakel.

Rengöra badrum i Stockholm

Har du väl kakel i badrummet så är rengöringen ingen som helst utmaning faktiskt. Man kan, mer eller mindre, ta första bästa rengöringsmedel, till exempel en vanlig, gammaldags, hederlig spray med fönsterputs, lite hushållspapper, så lossnar eventuella beläggningar och smuts på ett litet kick. Det är en ren fröjd att städa badrum när man har det så väl förspänt. Jag skulle vilja gå så pass långt som att säga att det blir till en av hushållsarbetets allra roligaste sysslor. Jämför det med att skura smutsiga köksgolv, diska väl inbrända stekpannor av gjutjärn, dra fram en spis och torka bakom, rengöra köksfläkten, putsa fönster både invändigt och utvändigt, så förstår du alldeles säkert vad jag menar! Men det förutsätter förstås att större delen av ens badrum är inrett med kakel. Så ser verkligheten inte ut för många, utan det är mer regel än undantag att badrummet är halv-kaklat. Och då är det inte lika roligt kanske. Just därför vill jag uppmana alla er där ute i Stockholm att satsa mer på kakel i badrummet! När man har bråttom ut till stadens dån för att ha en trevlig utekväll så kanske man inte har tid att städa efter sig när man gjort sig i ordning, och dagen efter blir så mycket trevligare om man städar upp snabbt och enkelt!

När du är i behov av en ny pool

Blå swimingpoolHållbar pool till överkomligt pris

När man skall införskaffa en pool till hushållet är det en hel del som man behöver tänka på. För många är tanken på en pool någonting som knappt ens är kopplat till verkligheten då man tänker sig en pool i stil med badhusets bassänger i betong. Det finns många som utgår ifrån att en pool i betong är mer hållbar och rustik än motsvarigheter i kompositmaterial som glasfiber, men ofta är en glasfiberpool betydligt mer hållfast än de tidigare som tillverkats i betong och kakel.

Glasfiber är ett material som kan vara svårt att få grepp om. Det finns många olika sätt att tillverka glasfiber och man kan använda sig av olika många lager. Mardrömsbilden är gamla bassänger och plaskdammar där materialet skiktat sig och blivit vasst. Detta är dock inte någonting man upplever i nyare modeller. Tillverkningsmetoderna har ändrats under åren som gått och de material man använder vid tillverkning av en glasfiberpool, består av sju olika lager som pressas samman till ett enhetligt och intakt material.

Varje lager som används vid tillverkningen tillför någonting till helheten. Vissa skikt är till för att isolera värme, andra för hållfasthet, fuktsäkerhet eller yta. Många av de tillverkare som har etablerat sig som världselit när det kommer till simbassänger och pooler väljer att marknadsföra just glasfiberpool som det mest hållbara. Att det dessutom går att hålla nere priset både för produktion och installation är inte någonting negativt för kunden.

Installera glasfiberpool

Det finns många sätt att installera en glasfiberpool och man kan ha vitt skilda idéer om hur man vill att det skall se ut när allting är klart. Det är inte bara fråga om att välja ut den glasfiberpool som bäst motsvarar ens förväntningar i fråga om design och form, utan också om hur den skall anläggas i trädgården.

Vissa har tankar om att en pool skall vara nedgrävd i marken mer stenplattor runtomkring, medan andra hellre vill ha ett trädäck i vilket man sänker ner den pool man valt ut. Andra vill inte ens befinna sig i det fria utan anlägger sin glasfiberpool inomhus eller bygger ett uterum att ha som poolavdelning. Ingenting är rätt eller fel, men tänk på att tala med säljaren för att se om de rekommenderar någonting speciellt eller om de kanske till och med avråder från att göra på ett sätt ni hade tänkt från början. Detta är värdefull information som man kommer vinna på att ha fått.

Rätt meny vid catering

Kalas och festligheter i all ära, men när det kommer till val av meny kan många få stora problem med att hitta rätt. Det handlar ofta om att man inte vet vilka råvaror man skall använda, hur man skall kombinera smaker, men kanske framförallt hur man skall laga mat som kan serveras samtidigt. Den som lagat mat till många gäster vet hur svårt det kan vara att hålla allting fräscht och varmt i väntan på att maten till övriga skall bli klar. Ingen vill sitta med kall varmrätt och det är en stressat värd eller värdinna som rusar mellan borden. Väljer man catering av maten har man en helt annan situation. Man kan i god tid före kalaset, gå igenom meny och val av råvaror tillsammans med någon som är proffs på detta område. Detta är en av orsakerna till att allt fler väljer att ta kontakt med företag inom catering när de skall bjuda till kalas. Läs mer om catering här


Buffé eller bordsservering
Valet är svårt när det kommer till hur man skall servera maten man tänkt bjuda på. För den som anlitat någon för catering är det förvisso enkelt rent praktiskt, men valet av hur man skall äta påverkar också stämningen på festen. Vill man att det skall finnas möjlighet att mingla med andra gäster kan en plockbuffé vara helt rätt alternativ. Söker man en mer formell prägel och önskar börja festen till bords, är det andra alternativet en självklarhet.

Vid kontakt med cateringföretag kan man bolla idéer och be om hjälp med beslutet. De som jobbar med catering är vana vid otaliga fester och vet hur man kan tänka för att det skall bli som man helst vill ha det. Dessutom kan de hjälpa till med att anpassa den meny man kommer fram till ifall någon skulle vilja ha specialkost.

Vegetarisk catering
När det är fråga om specialkost är det i allmänhet vissa önskemål som gäller. Det handlar oftast om vegetarisk eller vegansk kost, samt om att man vill undvika nötter. Dessa två önskemål känner de flesta inom catering till, och det finns stor erfarenhet kring hur man gör för att hitta smakrika och bra alternativ. Det som är viktigt när det gäller specialkost är att man får säga till i god tid. Det är inte alltid man hinner köpa in råvaror och ta fram nya rätter med allt för kort varsel. Genom att fråga gästerna i samband med inbjudningen är ett sätt att få reda på alla de önskemål som kan finnas.

Allergier och specialkost vid cateringuppdrag
Det finns många som har intolerans eller allergi mot en eller flera råvaror. De allra vanligaste skulle kunna vara gluten och mjölk. I och med att en allergi kan resultera i mycket svåra upplevelser för den som är drabbad, krävs noggrannhet och att man är mycket försiktig med hanteringen av maten innan man serverar den. De som arbetar inom cateringbranschen kan allt om hur man skall förhålla sig till dessa problem och ser till att ingen drabbas.

Planera inför Bröllopet

Jag har så förbaskat mycket att göra egentligen att jag inte hinner sitta här hos er. Ändå slår jag mig ner, loggar in och skriver några rader. Det får mig att koppla av, ni får mig att varva ner. Visst är det väl märkligt, att någon, eller snarare några, som man aldrig har träffat kan ha en så stor inverkan på ens liv.

Det är nämligen dags för Katie att gifta sig, och amerikanska som hon är så skall allt vara stort och elegant, och i stort sett skötas precis som i USA. Att vi sen är i Lund, det är en helt annan femma, bröllopet skall minsann bli bra ändå. Detta hade inte rört mig i ryggen, egentligen, om det inte vore som så att jag är brudtärnan. Jag skall alltså göra allt det som begärs av en maid of honor i USA, och jag kan ju informera er om att det är en hel del. Just för tillfället står möhippan på schemat, och det skall planeras till tusen. Katie är nämligen inte den som nöjer sig med det näst bästa, åhh nej!

Egentligen skulle jag vilja strunta i allt, gömma mig, resa iväg någonstans. Men jag älskar ju faktiskt den där tjejen, och jag är rädd om vår vänskap. Så det är väl liksom bara att kavla upp armarna och fortsätta. Först skall jag i alla fall sitta här en fem minuter till. Andas ut, titta lite på aftonbladet och expressen, låtsas som att jag inte håller på att förlora förståndet.

Powered by WordPress